Find svar på
dine spørgsmål

Se vores simple guides

Nedenfor finder du svar på de mest stillede spørgsmål.

Kontakt os direkte, hvis du er i tvivl om yderligere.

Brug af indløsningsret og fortrydelsesret

INDLØSNINGSRET

Vedr. refundering af elektroniske gavekort

Selvom de 14 dages fortrydelsesret er ovre, har en forbruger krav på refundering i hele indløsningsperioden, samt i en periode på 12 mdr. efter gavekortet er udløbet.

Kravet kan ikke gøres gældende på køb foretaget af erhvervsdrivende, hvis det er aftalt mellem Udsteder og virksomhed, samt på gratis udstedte gavekort.

Indenfor gyldighedsperioden må der opkrævet et rimeligt gebyr – som står mål med udgiften for selve udbetalingen – fra forbrugeren.

Følgende fremgår dermed af de handelsbetingelser som forbrugere/virksomheder godkender ifbm. jeres udstedelse af gavekort:

Kontant indløsningsret

“Hvis gavekortet er udstedt gratis – for eksempel sponsorat, velgørenhed, konkurrence eller led i en reklamekampagne, er gavekortet vederlagsfrit og kan ikke kræves udbetalt.

Handler du som firmakunde – udstedt til erhverv B2B (ikke som forbruger jf. betalingslovens § 7, stk. 1, nr. 15) – bortfalder reglen om kontantindløsning. Disse kan ikke indløses til kontanter i eller efter gyldighedsperioden jf. betalingslovens § 6, stk. 2, jf. § 96, stk. 2.

Ved kontant udbetaling af gavekort til forbruger inden for gyldighedsperioden, kan der opkræves et gebyr på op til 50,-(for indløsning, håndtering af udbetaling og afstemning)

Forbrugerombudsmanden har forfattet en kvikguide om emnet som kan tilgås her:

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/1pjhu1vd/kvikguide-til-udbetaling-af-elektroniske-gavekort.pdf

Se også mere her:https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/betalingstjenesteloven/udbetaling-af-elektroniske-penge-og-andre-vaerdier-paa-fx-gavekort/

Hvilke elektroniske gavekort er omfattet?

Reglerne om refusion i indløsningsperioden samt i en periode på 12 måneder efter gavekortets udløb gælder både beløbsgavekort og oplevelsesgavekort.

Hvem kan stille kravet?

Indehavere af elektroniske gavekort har mulighed for at få (rest) værdien udbetalt i gyldighedsperioden og i op til et 12 måneder efter, at gavekortet er udløbet.

Elektroniske gavekort er som udgangspunkt ihændehaverbeviser.

Dette betyder, at indehaveren er den person, som har gavekortet i sin besiddelse. Indehaveren kan derfor kræve gavekortet udbetalt uanset, at indehaveren ikke er den samme person, som den person, der oprindeligt har gennemført købet af gavekortet.

Omvendt kan den person, som har købt gavekortet ikke kræve indløsning af gavekortet, medmindre denne person samtidig kan godtgøre, at denne er indehaver af det elektroniske gavekort (dvs. har gavekortet i sin besiddelse).

Hvilken værdi skal refunderes?

En eventuel restværdi på et elektronisk gavekort skal indløses til pålydende værdi (dvs. den værdi, der er angivet på gavekortet), uanset at betaleren har betalt et mindre beløb for gavekortet. Det betyder, at salg af et gavekort med en værdi på 500 kr. til en pris på 400 kr. må anses for at være salg af et elektronisk gavekort til en værdi, der er lavere end gavekortets pålydende værdi.

Hvordan udføres en refusion i praksis?

Når en refundering sker efter forbrugerens 14 dages fortrydelsesret, kan I i Applikationen registrere det aktuelle gavekort som “Nulstillet”, således værdien nulstilles, og så I har sikkerhed for at det ikke sidenhen kan benyttes.

Handlingen kan I udføre under siden “SØG/INDLØS”. Find gavekortet ved at søge på dets kode, klik på forstørrelsesglasset i kolonnen længst til højre, scroll ned og klik på “Nulstil”.

Beløbet refunderer I til Indehaverens reg. og kontonummer – vi anbefaler, at I for en sikkerheds skyld sikrer, at Indehaver er ejer af den konto, der refunderes betaling til. Bemærk, at indehaveren kan være forskellig fra den oprindelige køber af gavekortet.

Ingen krav om refusion ved gratis udstedte gavekort

Vilkårene beskrevet ovenfor, gælder kun ved gavekort udstedt mod betaling.

En tjeneste er udstedt mod betaling, når der direkte eller indirekte er betalt for tjenesten. Betalingen behøver ikke være et egentligt pengebeløb.

Kilde: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/ofte-stillede-spoergsmaal/udbetaling-af-elektroniske-penge-og-andre-vaerdier-paa-fx-gavekort-faq/

I er dermed ikke forpligtede til at refundere gavekort der er udstedt manuelt OTH (on the house)

“Det blev desuden anført, at ”formålet med kontantindløsningsreglen i § 39 s i kapitlet om elektroniske penge er (alene) at beskytte den part, der betaler for en ydelse”. Det savner derfor mening at kræve kontantindløsning af såvel traditionelle rabatkuponer som fødselsdagskuponer o.l. der stilles til rådighed elektronisk og vederlagsfrit i markedsføringsøjemed.”

Kilde: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/find-sager/lov-om-betalingstjenester/sager-efter-lov-om-betalingstjenester/om-forstaaelsen-af-vederlagsfrie-betalingssurrogater/

FORTRYDELSESRET

Fortrydelsesret inden for 14 dage

Køberen af gavekortet har ret til at fortryde (annullere) købet inden for 14 dage.

Gør køberen af gavekortet brug af sin fortrydelsesret, kan I refundere betaling til køberen til samme kreditkort, som blev benyttet til transaktionen direkte i Applikationen.

Er gavekortet indløst kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende.

Se hvor simpelt det gøres her: https://lifepeaks.dk/faqs/annullering-af-gavekort/

Indehaveren (fx modtageren) af gavekortet har en tilsvarende ret til at fortryde (annullere) købet inden for 14 dage. Gør Indehaveren af gavekortet brug af sin fortrydelsesret, kan I refundere betalingen til Indehaveren ved at registrere gavekortet som indløst, og refundere beløbet til indehaverens reg. og kontonummer – ovenstående link kan ikke benyttes, da pengene i så fald vil blive refunderet til købers konto i stedet for Indehaverens konto.