ISAE 3000 CERTIFICERET

ISAE 3000 er en erklæring om en virksomheds arbejdsprocesser omkring opfyldelse af bestemmelserne i GDPR, og tilhørende sikkerheds bekendtgørelse. Erklæringen omhandler alle former for behandling af personoplysninger, efterlevelse af instruks fra dataansvarlige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed, sletning og opbevaring af personoplysninger, underdatabehandlere, håndtering af sikkerhedsbrud mm.

Life Peaks har fået udarbejdet en ISAE 3000 revisionserklæring af et uafhængigt revisionsfirma, Beierholm.Erklæringen er din sikkerhed for, at vi har procedurer og kontroller til at beskytte personoplysninger, samt at vi udfører databehandling i overensstemmelse med databehandleraftalen.Du kan tilgå erklæringen her: