1. Generelt
Det er Udstederen, der indgår aftale om salg/køb af de gavekort, som udbydes via Life Peaks ApS.

Det vil altid være Udstederen, der leverer ydelsen, som gavekortet/billetten/værdibeviset giver adgang til. Life Peaks forestår alene formidlingen af gavekort/billetter/værdibeviser til de ydelser, der kan indløses hos Udstederen.

Life Peaks ApS er ikke medvirkende til eller del af selve aftaleindgåelsen mellem forbrugeren og Udstederen og påtager sig følgelig intet ansvar over for forbrugeren for gavekortets/billettens/værdibevisets indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med anvendelsen af den vare/ydelse, som gavekortet/billetten/værdibeviset giver adgang til. Udstederen er ansvarlig for opfyldelsen af aftalen med forbrugeren og hæfter over for forbrugeren for samtlige forhold vedrørende gavekortet/billetten/værdibeviset.

Ved accept af nærværende handelsbetingelser bekræftes følgende:

 

Priser og køb

Du har mulighed for at betale med Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard og MobilePay. Der tillægges et ekspeditionsgebyr på 10,- for gavekort, eller – 10,- pr. billet. Der tillægges kun kortgebyr ved benyttelse af firmakort og kreditkort udstedt  udenfor EU – ikke på private kreditkort.
Betaling sker via en sikker forbindelse, hvor indtastede oplysninger krypteres, så de ikke kan læses af andre.

Life Peaks ApS har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger. Når du gennemfører en betaling online med betalingskort, er du sikret mod misbrug, idet du kan afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. Alle oplyste priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms. Betaling for dit gavekort trækkes samtidig med at du modtager kvittering på dit køb, da gavekortet kan tages i brug i samme øjeblik som du modtager kvittering herpå.

Det vil altid være Udsteren, der leverer ydelsen, som transaktionen giver adgang til. Life Peaks ApS forestår alene formidlingen af transaktionen til den vare/ydelse, der kan indløses hos den givne Udsteder.

Når købet er gennemført, vil en kvittering blive sendt til den email adresse, der angives i forbindelse med bestillingen (købers email adresse), samt eventuelt den email adresse/det mobilnummer der angives (modtagers email adresse / mobilnummer). Afsendelsen af gavekort/billetter/værdibevis til køber og kvittering herfor, sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret hos Life Peaks ApS.
Afsendelse af gavekort/billetter/værdibevis til modtager, sker i samme forbindelse, med mindre det i forbindelse med køb er angivet at levering skal ske på et senere tidspunkt. Salget kommer først i stand, når og hvis det lykkes Life Peaks ApS at registrere betalingen. Når betaling er gennemført, modtager du som køber med det samme kvittering herfor.

Indløsning
Gavekort/Billetter kan ikke ombyttes til kontanter, og kan kun indløses hos den Udsteder hvortil varen er købt.
Alle produkter er forsynet med en unik kode, der skal medbringes ved indløsning.
Ved indløsning medbringes gavekort/billet/værdibevis i den form det er modtaget; fysisk udprintet, e-mail eller sms. Udstederen noterer den unikke kode / scanner den unikke QR kode, hvorved produktet registreres som indløst.
Indløses hele værdien ikke på én gang, kan dit gavekort/værdibevis fortsat benyttes som tilgodebevis. Butikken kan også vælge manuelt at udstede et tilgodebevis til dig på det resterende beløb. Dette gøres fysisk hos butikken, og kører uafhængigt af Life Peaks ApS. Manipulering er ikke tilladt.

Mobildata
Du kan benytte Life Peaks gavekort og billetter på mobiltelefoner der har adgang til internet. Under normale forhold modtages produktet på det tidspunkt du vælger. Der kan forekomme tekniske forhold på sms og datanetværk der forsinker sms forsendelser.

Gyldighed
Gavekort er gyldige i 12-60 mdr. fra udstedelsesdato, afhængig af til hvilken Udsteder du køber din vare. Det vil altid fremgå tydeligt af gavekortet, hvornår det udløber. Gavekortet er gyldigt fra den dato at varen er købt – også selvom Giver vælger en senere leveringsdato til Modtager.
OBS: Vedrører transaktionen en service eller event, som kun udbydes i en bestemt periode, vil gyldigheden være begrænset hertil. I tilfælde med begrænset gyldighed, fremgår det tydeligt inden du køber, samt på det værdibevis / den billet der fremsendes.

Fortrydelsesret
Køb af gavekort er jf. dansk forbrugerlov tilknyttet en fortrydelsesret på 14 dage, fra du har modtaget ordrebekræftelse fra Life Peaks ApS via e-mail. Eventuelle krav i forbindelse med manglende levering eller mangler ved den leverede ydelse rettes direkte til Udstederen (den egentlige aftalepart).

Ønsker du at fortryde dit køb, kan kontakte Life Peaks’ kundeservice ved at skrive til lifepeaks@lifepeaks.dk, hvori du oplyser om den unikke kode. Det fulde beløb vil blive returneret inden for 2 hverdage til det samme kreditkort, som gavekortet blev købt med, såfremt fristen for fortrydelsesretten er overholdt, og når det er sikret at gavekortet ikke er indløst. Det er kun køber – ikke modtager – der oppebærer fortrydelsesretten. Er gavekortet indløst af gavekort-modtager, kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende. Af sikkerhedsmæssige årsager refunderes beløb kun til købers konto.

OBS: Ifølge “Lov om visse forbrugeraftaler §17, stk. 2 jf. §9, stk. 2, nr. 2a.” har du dog ingen fortrydelsesret ved værdibeviser udstedt til specifikke begivenheder som events og koncerter, som afvikles på specifikke dage. I forhold til de tjenesteydelser, der kan købes via Udstedere hos Life Peaks ApS, er undtagelserne relevante for aftaler om:

– indkvartering, fx på hotel, vandrehjem eller campingplads
– forplejning, fx restaurantbesøg og levering af mad (catering)
– rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder, fx koncerter, teaterforestillinger og sportsarrangementer

De anførte tjenesteydelser er dog kun undtaget fra fortrydelsesretten, hvis det fremgår af aftalen, hvornår (hvilken dag eller bestemt periode) den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Dette vil i givet tilfælde fremgå tydeligt før du foretager dit køb.

Julehandel
I forbindelse med julehandel tilbydes du som forbruger forlænget fortrydelsesret. Alle gavekort der sælges fra d. 1.12-24.12 har forlænget fortrydelsesret frem til d. 7.1. Skulle du ønske at gøre brug af din forlængede fortrydelsesret, følger du blot vilkår jf. punkt 6.

Ansvarsbegrænsning
Gavekortet/Billetten/Værdibeviset og den vare/ydelse, som det giver adgang til, leveres af Udstederen. Udstederen er din egentlige aftalepart og dermed ansvarlig for aftalens opfyldelse og samtlige forhold i forbindelse hermed.

Life Peaks ApS agerer alene som formidler og betalingen herfor for Udstederen. Life Peaks ApS indgår ikke i et aftaleforhold med dig og er følgelig ikke forpligtet til at udbetale erstatning for tab, herunder under følgende omstændigheder:

Gavekortet/Billetten/Værdibeviset ikke er blevet indløst hos Udstederen inden for gyldighedsperioden.

Udstederens rekonstruktion, konkurs / lukning, aflysning af arrangement/ydelse som dette gav adgang til, mv.

Persondatapolitik

Udstederen er dataansvarlig.

Life Peaks ApS er databehandler.

Persondatapolitikken i dette afsnit beskriver hvordan Udstederen og Life Peaks ApS indsamler og behandler dine personlige oplysninger.

Når du køber et gavekort/billet/værdibevis, registreres de oplysninger du angiver i forbindelse med transaktionen:

i) Navn

ii)E-mail adresse

iii) evt. telefonnummer

iv)Adresse (hvis du vælger forsendelse med posten)

Der anmodes alene om oplysninger som er nødvendige for at Udstederen kan opfylde aftalen med dig.

Til ekspedition og kommunikation vedr. dit køb, samt eventuel ændring/annullering.

Ved køb af gavekort/værdibeviser gemmes dine data indtil den dag gavekortet/værdibeviset udløber.

Ved køb af billetter til events gemmes dine data indtil 14 dage efter eventet er afviklet.

Som registreret har du mulighed for at få indsigt og for at kunne gøre indsigelse mod en registrering jf. reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

Ved at kontakte Udstederen skriftligt kan du få indsigt i de oplysninger der er registreret om dig, samt anmode om af få personoplysningerne slettet.

Generelt
Som forbruger, er du altid beskyttet af den gældende lovgivning på området i henhold til forbrugeraftaleloven og købeloven.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt via Life Peaks kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse lifepeaks@lifepeaks.dk